Eight Days a Week?

Mae saith diwrnod mewn wythnos. Felly, pam ydy gair ar gyfer “week”, yr WYTHNOS yn Cymraeg, yn llythrennol wyth o nosau,? Ydych chi’n adnabod unrhyw sy’n gwybod?

There are seven days in a week. So, why is the word for Week “Wythnos” in Welsh, literally mean eight nights . Does anybody know why this is the case?

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *